Treball en xarxa

Les transformacions estructurals requereixen un abordatge des d'una perspectiva transversal. La transversalitat i el treball en xarxa són essencials per fer front als problemes socials complexes com l'accés a l'habitatge, la pobresa energètica, la prevenció del risc en infància, entre d'altres.

El treball transversal implica compartir informació i espais de poder entre persones, serveis, programes i institucions diverses.

Des del Consorci d'Osona de Serveis Socials (COSS) s'ha apostat fermament pel treball transversal i en xarxa des de l'administració, una aposta que dona importància a les relacions, ja que tenim clar que els projectes els fan les persones i els projectes transversals els fan els grups de persones. S'aconsegueix amb un lideratge polític i amb agents dins de la institució que potencien el treball transversal i en xarxa, acompanyat dels recursos econòmics i humans adequats.

Convenis de col·laboració

A desembre de 2022, tenim 10 convenis de col·laboració en actiu:

Objecte Signants Inici vigència Finalització vigència
Servei de teràpia ocupacional i productes de suport Osona Acció Social, Consell Comarcal d'Osona, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, el Consorci de Benestar Social del Ripollès i el Consell Comarcal del Berguedà 10/02/2022 31/12/2025
Aportació per al pagament de les taxes previstes derivades de la inserció d'anuncis al BOP de Girona durant el 2022 Osona Acció Social i Diputació de Girona 26/04/2022 4 anys
Fons de solidaritat AGBAR Osona Acció Social i Sociedad General de Aguas de Barcelona 08/03/2022 07/03/2023
Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI (Oficina Vic Dones – SIAD Osona) Osona Acció Social i Ajuntament de Vic 01/01/2022 31/12/2023
Serveis Socials i altres Programes relatius a Benestar Social, Joventut i l'accés a Sistemes d'Informació del CCO Osona Acció Social i Consell Comarcal d’Osona 06/10/2022 01/01/2023
Conveni de col·laboració entre l'Institut Català de les Dones i (ajuntament / consell comarcal) per a l'impuls de la prestació del servei d'informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), pel període 2022-2025 Osona Acció Social i Institut Català de les Dones 01/01/2022 31/12/2025
Conveni per la realització del programa treball i formació 2022 línia ACOL Osona Acció Social i Consell Comarcal d’Osona Signatura del conveni: 29/12/2022  
Conveni entre la Universitat de Vic - Univeristat Central de Catalunya i el Consorci d'Osona de Serveis Socials per a la celebració del "2022 Annual Meeting of the European FGC Network in Catalunya" Osona Acció Social i Universitat de Vic 01/06/2022 30/06/2022
Conveni de col·laboració per la cessió de parcel·les d'horts socials municipals per al Projecte d'horticultura i jardineria del Programa Pedala Osona Acció Social i Ajuntament de Torelló   22/07/2023
Conveni de cooperació educativa per col·laborar en la formació dels estudiants Osona Acció Social i Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya   18/03/2022

Encomanes de gestió

Aquest 2022, s’han signat les 11 encomanes de gestió següents:

Objecte Signants Inici vigència Finalització vigència
Ajuts de complements de menjador pel curs 2022/2023 Osona Acció Social i Consell Comarcal d'Osona 30/03/2022 22/06/2023
Ajuts per a llibres, materials escolar i activitats de dins de l'horari escolar pel curs 2022/2023 Osona Acció Social i Consell Comarcal d'Osona 30/03/2022 31/12/2022
Gestió del Servei d'Espais Activa't Osona Acció Social i Ajuntament de Manlleu 25/08/2022 31/12/2022
Prestació de Serveis d'Acció Social Osona Acció Social i Ajuntament de Centelles 01/01/2022 31/12/2022
Prestació del Servei d'Ajuda a Domicili i altres Programes d'Acció Social Osona Acció Social i Ajuntament de Les Masies de Voltregà 01/01/2022 31/12/2022
Prestació del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) Osona Acció Social i Ajuntament de Vic 01/01/2022 31/12/2022
Encomana de gestio per la prestacio de serveis d'acció social amb 
la Mancomunitat la Plana per l'any 2022
Osona Acció Social i Mancomunitat La Plana 01/01/2022 31/12/2022
Acceptació encomana de gestió i l'execució de diversos projectes d'acció social Osona Acció Social i Consell Comarcal d’Osona 02/06/2022 30/04/2023
Serveis d'Unitat de Contratació, de Control Intern, de Recursos Humans, Llicència del Gestor d'Expedients, Cessió d'Espais i Recursos Indirectes Osona Acció Social i Consell Comarcal d'Osona 01/01/2022 31/12/2022
Encomana de gestió de diversos serveis d'acció social Osona Acció Social i Ajuntament de Manlleu 01/01/2022 31/12/2022
Acceptació encomana de gestió del Consell Comarcal d'Osona al Consorci d'Osona de Serveis Socials per la gestió i execució del desplegament xarxa del Servei d'atenció integral (SAI) en el marc LGBTI+ (Annex 1) i el sistema d'atenció i de resposta integral per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles (Annex 2). Osona Acció Social i Consell Comarcal d'Osona 01/01/2022 28/02/2026

Convenis de subvenció nominativa

Aquest 2022, s'han signat els 8 convenis de subvenció nominativa següents:

Objecte Signants Inici vigència Finalització vigència
Finançament dels Serveis Socials Bàsics i el Servei de Sensellarisme (Subvenció Nominativa) Osona Acció Social i Ajuntament de Centelles 01/01/2022 31/12/2022
Finançament dels Serveis Socials Bàsics (Subvenció Nominativa) Osona Acció Social i Ajuntament de Les Masies de Voltregà 01/01/2022 31/12/2022
Finançament dels Serveis Socials Bàsics (Subvenció Nominativa) Osona Acció Social i Ajuntament de Roda de Ter 01/01/2022 31/12/2022
Finançament dels Serveis Socials Bàsics i el Servei de Sensellarisme (Subvenció Nominativa) Osona Acció Social i Ajuntament de Torelló 01/01/2022 31/12/2022
Finançament del Servei de Sensellarisme (Subvenció Nominativa) Osona Acció Social i Ajuntament de Vic 01/01/2022 31/12/2022
Finançament del Servei de Sensellarisme (Subvenció Nominativa) Osona Acció Social i Ajuntament de Manlleu 01/01/2022 31/12/2022
Projecte d'Intervenció en la Prevenció de la SIDA i altres ITS en persones que exerceixen la prostitució a Osona (subvenció nominativa) Osona Acció Social i Fundació pel Suport Social Solidari 01/01/2022 31/12/2022
Concessió d'una subvenció nominativa Osona Acció Social i Associació d’Acollida El Tupí 29/11/2022 15/12/2022

Convenis de pràctiques

Aquest 2022, s'han signat 6 convenis de pràctiques:

Objecte Signants Data d’aprovació
Annex de col·laboració en la formació dels estudiants Osona Acció Social, Universitat de Vic i Maria L. 21/12/2021 (amb vigència durant el 2022)
Acord de col·laboració per la formació pràctica en centres de treball Osona Acció Social, IES Antoni Pous i Argila i Mohamed D. 06/05/2022
Acord individual amb l'alumne per a l'activitat formativa amb beca Osona Acció Social, IES Antoni Pous i Argila i Mohamed D. 31/05/2022
Acord individual amb l'alumne per a l'activitat formativa amb beca Osona Acció Social, Vedruna Escorial Vic i Laia F. 03/11/2022
Acord individual amb l'alumne per a l'activitat formativa amb beca Osona Acció Social, Vedruna Escorial Vic i Paula L. 03/11/2022
Annex de col·laboració en la formació dels estudiants Osona Acció Social, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i Judit L. 10/01/2023
Anar a l'inici