Persones ateses per serveis

Serveis Àrea Persones any 2021 Persones any 2022
PERSONES ATESES SERVEIS SOCIALS BÀSICS 6.032 7.461
PARTICIPANTS EVAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS 81 137
INFANTS I ADOLESCENTS ATESOS EAIA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES

234

240
INFANTS I ADOLESCENTS ATESOS SIFE INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES 64 54
INFANTS I ADOLESCENTS ATESOS SIS INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES 205 215
FAMÍLIES ATESES SOAF INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES 98 28
VALORACIONS DEPENDENCIA ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA 1.575 1.977
PROGRAMES INDIVIDUALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA 1.342 1.586
PARTICIPANTS USUARIS EA EIX 1 ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA 279 454
PARTICIPANTS USUARIS EA EIX 2 i 3 ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA 125 169
PARTICIPANTS PROJECTE SOLEDAT ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA 131 101
PERSONES ATESES BAT SAED - SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT 413 412
ARRANJAMENTS HABITATGES SAED - SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT 27 31
BENEFICIARIS TELEASSISTENCIA SAED - SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 4.130 2.861
PERSONES AMB SAD PREVENTIU SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA 222 198
PERSONES AMB SAD DEPENDENCIA SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA 588 575
PERSONES SAD TRANSITORI SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA 85 44
PERSONES SAD AUXILIAR LLAR SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA 331 317
PERSONES SAD ESPECIALITZAT (SALUT MENTAL/DISCAPACITATS) SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA 69 64
PERSONES PISOS ESTADA TEMPORAL ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL 26 36
PERSONES ALBERG ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL 17 100
ASSESSORAMENT HABITATGE ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL 25 32
PARTICIPANTS PEDALA ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL 167 197
PERSONES ATESES MEDIACIÓ ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL 287 225
JOVES VULNERABLES I PARTICIPANTS SOSTRE 360 ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL 92 149
NOMBRE DE PERSONES ATESES SIAD POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 446 452
PERSONES ATESES A L'ACOLLIDA SIAD POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 240 240
PERSONES ATESES EN L'ASSESSORAMENT JURÍDIC SIAD POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 186 179
PERSONES ATESES EN L'ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC SIAD POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 262 290
PERSONES ATESES EN LA LÍNIA INFANTO-JUVENIL SIAD POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 30 Sense dades
ESTADES EN ALLOTJAMENT D'URGÈNCIA PER VM POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 5 Sense dades
ALLOTJAMENT VM POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 17 Sense dades
NOMBRE DE PERSONES ATESES SAI LGTBI POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 32 34
BENEFICIARIS AJUTS URGENCIA SOCIAL AJUTS I PRESTACIONS 331 245
BENEFICIARIS AJUTS SUBMINISTRAMENTS AJUTS I PRESTACIONS 352 203
BENEFICIARIS AJUTS CASALS ESTIU AJUTS I PRESTACIONS 204 168
BENEFICIARIS AJUTS ACTIVITATS ESPORTIVES AJUTS I PRESTACIONS 129 90
BENEFICIARIS AJUTS LLIBRES AJUTS I PRESTACIONS 2.090 4.551
BENEFICIARIS AJUTS COMPLEMENTS MENJADOR AJUTS I PRESTACIONS 138 1.314
Total persones ateses   21.646 25.429
Anar a l'inici