Docència

Pràctiques d’alumnes

Per tal que el Consorci d'Osona de Serveis Socials pugui acollir estudiants en pràctiques, tenim convenis signats amb diversos centres educatius i universitats:

  • Centre Educatiu l'Escorial Vic
  • IES Antoni Pous
  • La Salle Manlleu
  • Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
  • Universitat Ramon Llull
  • Universitat Oberta de Catalunya
  • Fundació Universitat de Girona
  • Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona
  • Institut d'Estudis Superiors Psicològics
  • Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)

Formació dual

Aquest any, el COSS ha rebut alumnes en la modalitat de formació dual amb alternança. S’han acollit un total de 5 alumnes. D’aquests, 2 eren estudiants universitaris procedents d’estudis de Grau i els altres 3 procedien de cicles formatius.

Formació
Total d’alumnes acollits 5
Especialitats 3
Hores de Formació 3.400
Procedència dels alumnes segons la tipologia d'estudis
Grau Universitari 2
Màster Universitari 0
Cicles Formatius 3
Certificat de professionalitat 0
Batxillerat 0
Formació no reglada 0
Anar a l'inici