Persones i recursos

El Consorci d'Osona de Serveis Socials creix any rere any i cada vegada té més autonomia de gestió, més serveis i més volum d'activitat

Les persones són la raó de ser del Consorci d’Osona de Serveis Socials. L’equip està format per un grup de professionals que estan al costat dels osonencs i osonenques i mostren cada dia el seu compromís amb la justícia social.

Potenciar les polítiques de serveis socials és una de les línies estratègiques prioritàries del mandat actual del Consell Comarcal d'Osona. Per dur a terme les polítiques de serveis socials a la comarca, actualment, Osona Acció Social compta amb 69 professionals en plantilla i amb professionals externs distribuits en punts d’atenció per tota la geografia osonenca.

Equip humà

Professionals  2021 2022*
Homes 12 13
Dones 43 56
TOTAL 55 69
*Dades a 31 de desembre de 2022. Inclou contractes de pràctiques de Formació DUAL.
Tipologia de jornada
Professionals a jornada parcial 13
Professionals a jornada completa 56
Tipus de contracte
Laboral Fix 54
Laboral Temporal 15
Moviments de personal (any 2022)
Altes  
Baixes voluntàries  
Jubliacions 0
Substitucions ILT 41

Absentisme laboral

Causes
Reducció de jornada per tenir cura d'un fill/a menor de 12 anys 2
Reducció de jornada per interès particular 1
Excedència per tenir cura d'un fill/a 0
Excedència per interès particular 0
Anar a l'inici