Envelliment actiu i dependència

L'Àrea d'Envelliment actiu i dependència inclou els tècnics socials i serveis especialitzats en promoció a l'autonomia, atenció a la dependència i envelliment. Les línies de treball i funcions venen regulades a la Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones amb situació de dependència (LAPAD) i la Llei 12/2007 de serveis socials.

Dependència

Els objectius principals de l'àrea pel que fa a la dependència són els d'assessorar, resoldre dubtes i orientar en la resolució de casos complexes als professionals de treball social de la comarca d'Osona, des dels serveis socials bàsics, salut, residències gent gran, discapacitat i salut mental, així com facilitar el suport en la gestió i tramitació dels expedients de dependència junt amb el Departament de Drets Socials. La finalitat d'aquest servei és la de facilitar i agilitzar l'accés als ciutadans als serveis i prestacions de la cartera de dependència amb el suport de la referent comunitària de dependència i garantir la formació a totes les treballadores socials, sobre les novetats derivades del desenvolupament de la llei.

Durant el 2022, s'han valorat 1.977 persones a Osona. L'evolució sobre les persones valorades de dependència a Osona segueix augmentant des del 2019.

Evolució dels darrers 4 anys en relació a dades de dependència:

Aquest 2022, la realització dels Programes Individuals d'Atenció (PIAS) ha augmentat considerablement en relació als tràmits fets durant el 2021, amb un total de 1.586. En aquest sentit, es veu la tendència del volum de valoracions fetes en consonància també amb l'augment del nº de PIAS i/o tràmits en relació a la cartera de serveis de dependència. El PIA que realitzen les professionals dels serveis socials bàsics especialitzades en gent gran, determinen les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència, pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques que preveu la llei de dependència en funció del grau reconegut.

Envelliment actiu

Espais Activa't

Els Espais Activa't són punts de trobada de persones que disposen de temps per a compartir-lo amb altres persones amb l'objectiu d'aprendre mútuament i millorar el seu benestar físic, cognitiu i emocional. Les persones participants són les que defineixen els seus interessos i inquietuds de manera assembleària i, a partir d'aquí, es programen iniciatives consensuades (xerrades, tallers, tertúlies, sortides, etc.) obertes a tota la ciutadania.

Podem diferenciar els Espais activa't en diferents eixos d'intervenció en funció dels perfils de població a qui va dirigit:

 • L'eix 1, de dinamització comunitària, enfocat a donar resposta a les inquietuds d'oci, formació i cura del benestar de les persones de més de 60 anys, acabades de jubilar i/o més joves, amb disponibilitat de temps per compartir. Els objectius principals són empoderar a les persones participants sobre com enfocar el seu temps lliure des d'un punt de vista comunitari, ser radar de detecció de necessitats sociosanitàries, i creació de la xarxa social per combatre l'aïllament social. Les accions es desenvolupen des de l'atenció grupal i comunitària, amb la participació assembleària de les persones implicades en el projecte, fomentant l'autogestió de les activitats i convertir-les en grups autònoms liderats per les persones participants. I des de l'atenció individual, en els Espais individuals d'acollida al projecte, i amb la creació del servei d'assessorament i d'atenció a la jubilació activa.
 • Els eixos 2 i 3 inclouen els grups de participació activa i benestar i els programes i activitats de promoció a l'autonomia i atenció a la dependència; tenen en compte un model d'atenció centrada en la persona, des d'una visió integral, amb l'objectiu de satisfer les necessitats de les persones grans que desitgin romandre al seu domicili, independent de que es vegin afectats per un deteriorament físic, cognitiu o per dificultats socials que puguin repercutir en la seva capacitat d'autonomia. En els diferents grups, s'organitzen tallers i activitats pel benestar, potenciant la participació activa de la persona.

Des dels Espais Activa't es prioritza el treball transversal i en xarxa amb els diferents agents i professionals del territori i del propi COSS. Amb aquest objectiu de base i per donar-hi resposta, aquest 2022, s'ha reformulat el model dels Espais Activa't incorporant els Espais Àgora.

Aquest 2022, el total de persones que han participat en les diverses activitats organitzades des pels Espais Activa't dels diferents municipis, sumen 14.505 participacions. S'ha normalitzat la participació post-pandèmia i s'ha augmentat el nombre d’activitats organitzades respecte els anys anteriors.

Els municipis d'actuació han estat: Rupit i Pruit, Cantonigròs, L'Esquirol, Roda de Ter, les Masies de Roda, Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes, Santa Eugènia de Berga, Sant Hipòlit de Voltregà , Montesquiu, i aquest any s'ha incorporat Manlleu (2022).

Pel que fa a inscripcions de persones participants que assisteixen fixes als diferents grups dels Espais Activa't hi ha hagut un augment tan dels participants com dels nous inscrits. El que significa un augment 62,72%. Aquesta pujada de participació es deu, sobretot, a l'augment de l'organització d'activitats anuals i a la incorporació de Manlleu al projecte.

Espais Activa't 2020 2021 2022
Nombre d’inscripcions als Espais Activa’t durant l’any 234 279 454

Gènere de les persones participants: Hi ha una clara feminització dels grups, arribant en algun cas al 90% del grup, sobretot en les activitats estables setmanals. Veiem una tendència a l'augment de la participació masculina en les activitats puntuals (sortides, festes i celebracions). Associem aquests resultats a que les dones (moltes d'elles vídues) tenen més necessitat de pertinença i participació que els homes. En canvi, els homes vidus son menys nombrosos i molts d'ells ja tenen altres vies de socialització o oci (hort, caça, trobades al bar, petanca, billar...). Tot i així creiem que aquesta tendència canviarà en els propers anys.

Edats de les persones participants: Les edats oscil·len des dels 55 anys fins als 90, tot i que el gran gruix de participants es concentra al voltant dels 70 anys.

Activitats destacades:
 • Un voluntari imparteix un curs d’informàtica a Rupit. Aquest és un dels grups autònoms que surt de l’Espai Activa't. El curs es realitza a les dependències locals de l'Ajuntament de manera setmanal.
 • Col·laboració amb La Marató de TV3. Gràcies a la iniciativa d'una voluntària de Calldetenes, es crea un grup autònom que dissenya i crea manualitats per vendre durant el mercat municipal del diumenge. Els beneficis s’han destinat a La Marató de TV3.
 • Xerrada sobre el bandoler Serrallonga a Cantonigròs. Sota el títol 'Històries del bandoler Serrallonga', l'entitat Educa Viladrau imparteix aquest taller al municipi de Cantonigròs i s'obre a tota la població amb l'objectiu de poder augmentar la participació i apropar el projecte de l’Espai Activa't a més persones.
 • Participació a la festa del cinema. Aprofitant els descomptes de la Festa del Cinema, que permeten obtenir les entrades a preus molt reduïts, més d'una vintena de persones de l'Espai Activa't de Santa Eugènia de Berga han anat al cinema a veure la pel·lícula d' Alcarràs, molt aclamada per la crítica. Degut a l'èxit d'aquesta primera sessió, el grup ha anat repetint aquesta activitat trimestralment.

Projecte Soledat no volguda

El Projecte Soledat no volguda ha tingut continuïtat el 2022 i ha rebut molt bona acollida als nous municipis on s'ha desenvolupat: St Boi de Lluçanès, Sora, Montesquiu, Perafita i Olost - Santa Creu de Jutglar. Aquest treball s’ha realitzat conjuntament entre els serveis socials bàsics i les treballadores socials de gent gran.

Tal i com recull el PLACI (Pla Local d'acció comunitària Inclusiva d'Osona), els professionals de Serveis Socials dels serveis socials bàsics, valoren que la intervenció professional està centrada en situacions de deteriorament o desatenció. Des del projecte de soledat es proposa avançar-nos a aquestes possibles situacions i introduir la intervenció social proactiva per valorar i establir una atenció periòdica de les persones grans, en funció del grau de risc social i de la seva situació d'aïllament i de soledat no volguda.

Una comunitat és inclusiva amb la població gran quan es garanteix la seva aportació de coneixements i es preveuen mitjans per encabir el potencial que les persones grans poden aportar en la comunitat. L'existència d'una xarxa de serveis institucionals, comercials, socials, familiars pot significar una ajuda per les persones grans que tenen un major risc de desconnectar-se de la seva xarxa relacional habitual.

El programa de soledat no volguda té tres línies d'intervenció:

 • La detecció de situacions de risc social i/o de soledat no volguda
 • La transversalitat d'aquestes situacions de ris social i/o soledat del programa cap a l'equip bàsic dels serveis socials bàsics
 • La intervenció comunitària com a xarxa de serveis, institucions o familiars que puguin detectar situacions de risc i que a la vegada puguin facilitar la inserció social d'aquestes persones grans en el propi domicili on viu, a través d'acompanyament, bon tracte, suport social

Objectius generals:

 • Reduir el risc d'aïllament i de soledat no volguda de les persones grans
 • Potenciar els agents del territori, com els comerços de proximitat i altres referents naturals, com a informadors informals per detectar situacions de risc o soledat no volguda, per acompanyar les persones grans en la inserció social de la comunitat
 • Promoure els espais, les activitats i els canals de relació que fomentin la participació activa de les persones grans en la vida social i que evitin els processos d'aïllament i solitud no desitjada (objectiu general: ciutat amiga de les persones grans)
 • Coordinar les intervencions que es realitzen entorn la població gran amb soledat no volguda, creant / reformulant i gestionant la xarxa de recursos formals i informals a què pot accedir aquesta població en funció de les necessitats que presenten.

Dades del Projecte Soledat no volguda:

  2021 2022
Municipis d’actuació Gurb, Espinelves, Sant Hipòlit de Voltregà, Sora, Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló Sora, Olost – Santa Creu de Jutglar, Perafita, Montesquiu i Sant Boi de Lluçanès

El 2022 s’han realitzat un total de 91 visites a domicili on s'han valorat el risc social utilitzant l'Escala de valoració sociofamiliar TSO, i l'escala ESTE de soledat. Com es pot veure en els gràfics que hi ha a continuació, cal destacar que el 71% de les persones entrevistades són dones, el 74% no presenten cap tipus de risc social i el 61% de la mostra responen una soledat baixa segons l'escala ESTE.

Consell Consultiu de la Gent Gran d’Osona

El Consell consultiu de la gent gran d'Osona és un òrgan de participació i de gestió de la gent gran de la comarca. Format per representants dels casals, llars de jubilats i pensionistes del territori i altres persones de més de 65 anys interessades en formar-ne part i escollides mitjançant l'Assemblea General. El grup de la comissió permanent continua actiu tot l'any amb diverses reunions presencials.

Les accions realitzades aquest any han estat:

 • Reunions mensuals de la Comissió Permanent.
 • Trobada anual d'Associacions de Gent Gran: Com cada any, el 2022 s’ha realitzat una trobada comarcal de totes les juntes d'associacions de gent gran de la comarca i, enguany s'ha fet al Lluçanès, concretament a Oristà i Prats de Lluçanès. L'objectiu és reflexionar sobre el futur de les associacions de gent gran i quines estratègies es poden portar a terme per avançar-nos als canvis. És la primera vegada en què totes les tècniques dinamitzadores de gent gran de la comarca s'impliquen de manera directa en la organització i gestió de la trobada.
 • Trobada de RUMMIKUB: Per primera vegada, s'organitza una trobada de tot un dia per jugar al joc de taula Rummikub amb un format de campionat. Hi participen 48 persones provinents de 10 associacions de la comarca (45 dones i 3 homes). Es realitza a Roda de Ter el 10 d'octubre. És el primer campionat en què la majoria de participants son dones, ja que tant al Billar com a la Petanca hi predominen els homes.
 • Revista CCGGO: A iniciativa d'una persona nova a la Comissió Permanent, tot l'any es treballa en editar una revista amb l'objectiu de donar a conèixer el Consell Consultiu de la Gent Gran a totes les associacions que en formen part. Aquesta revista s'entrega a l'assemblea general de desembre.
Anar a l'inici