Jornades

Cada any, el Consori d’Osona de Serveis Socials realitza tres jornades corporatives amb tots els professionals. Aquest 2022, s’han dut a terme les següents:

  • Jornada participativa a l’Esquerda (abril)
  • Jornada lúdica i recreativa a Sau (juny)
  • Jornada de presentació de la memòria digital, brindis de nadal i obsequi corporatiu per als treballadors (desembre)

Jornada participativa 1 d’abril de 2022: ‘Design Thinking’ a l’Esquerda

En aquesta primera jornada de l’any, que ha tingut lloc a les instal·lacions del Museu Arqueològic de l’Esquerda, s’ha generat un espai de trobada on poder reflexionar conjuntament entorn els principals reptes i línies de treball del Consorci d’Osona de Serveis Socials. L’acte ha estat presentat per Rafa Cuenca, president del Consoci d'Osona Serveis Socials (COSS) i ha comptat amb la participació de Toni Mas, regidor de cultura de l’Ajuntament de Roda de Ter.

Sílvia Madrid, directora tècnica d'Osona Acció Social, ha presentat al conjunt de l'equip de professionals el Pla Estratègic dels Serveis Socials i el contracte programa.

Els objectius de la jornada han anat enfocats a aportar informació amb relació al Consorci i la seva acció, per incidir en la consciència de tot el personal dels projectes actuals i de futur de cada àrea, al mateix temps que han pogut participar en el plantejament dels reptes de futur a través d'una dinàmica de design thinking, duta a terme per la Maria Batet. Les persones participants s’han organitzat al voltant de 6 taules de treball, cadascuna de les quals representa una de les àrees d’Osona Acció Social (Serveis Socials Bàsics; Infància, Adolescència i Famílies; Igualtat de Gènere i LGTBI; Acció Comunitària i Inclusió Social; SAED, Promoció a l'Autonomia i Envelliment actiu; i, per últim, l’àrea de Gestió Administrativa). 

Els integrants de cada taula, han identificat els principals reptes que es desprenen de cadascuna de les àrees i s’han identificat possibles idees d'accions per donar resposta als reptes plantejats. A continuació, tots els participants han voltat per les diferents taules en una dinàmica de pol·linització i han enriquit amb els seus comentaris i suggeriments les idees inicials de cadascuna. Finalment, cadascuna de les Taules ha concretat unes propostes d'actuació finals, partint de les idees inicials i tenint en compte els suggeriments aportats durant la fase de pol·linització.

La jornada ha culminat amb una dinàmica de tast de vins a càrrec de La Vinyeta i amb un dinar de cohesió. 

Organitzem jornades anuals de visibilitat pública però també trobades internes de cohesió d’equip per reforçar la confiança i les bones relacions en l’àmbit laboral

Anar a l'inici