Tavèrnoles

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 322 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 17 8
% població atesa 5,28% 2,43%
Entrevistes 3 6
Visites a domicili 14 6
Noves altes 3  
Participants EVAL    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 10 7
Població major de 65 anys 53 59
Persones amb grau 1 Dep. 1  
Persones amb grau 2 Dep. 2  
Persones amb grau 3 Dep.   2
Valoracions sense grau dependència    
Valoracions dependència 3 2
Programes individuals atenció persones dependència anual 3 1
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   6
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 1 1
Valoracions BAT 1 2
Persones amb productes de suport 0  
Nombre de productes de suport prestats 0  
Arranjaments habitatges 2 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 19 11
% població +65 anys (amb teleassistència) 35,85% 15,25%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu    
Hores SAD Preventiu    
Persones amb SAD Dependència    
Hores SAD Dependència    
Persones SAD Transitori    
Hores SAD Transitori    
Persones SAD Auxiliar LLar    
Hores SAD Auxiliar LLar    
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social    
Beneficiaris ajuts urgència social    
Import ajuts urgència social    
Sol·licituds ajuts subministraments    
Beneficiaris ajuts subministraments    
Import ajuts subministraments    
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 2 3
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 2 3
Import ajuts casals d'estiu 160,00 600,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 12 6
Beneficiaris ajuts llibres 12 3
Import ajuts llibres 151,80 151,80
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici