Sant Hipòlit de Voltregà

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 3.540 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 264 274
% població atesa 7,46% 7,52%
Entrevistes 558 686
Visites a domicili 243 43
Noves altes 88 84
Participants EVAL   15
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 2 2
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE 2 1
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE 2  
Entrevistes SEAIA 1  
Visites a domicilis SEAIA 8 6
Assessorament EAIA 8 6
Participants SIS    
Intervencions SOAF   1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 181 176
Població major de 65 anys 487 485
Persones amb grau 1 Dep. 9 29
Persones amb grau 2 Dep. 9 16
Persones amb grau 3 Dep. 12 4
Valoracions sense grau dependència   11
Valoracions dependència 33 60
Programes individuals atenció persones dependència anual 30 48
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   110
Participants usuaris EA Eix 1 37 45
Participacions activitats EA Eix 1   4.853
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat 22  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 12 11
Valoracions BAT 21 16
Persones amb productes de suport 8 1
Nombre de productes de suport prestats 20 2
Arranjaments habitatges 1 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 113 135
% població +65 anys (amb teleassistència) 23,20% 27,84%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 7 7
Hores SAD Preventiu 145,00 214,33
Persones amb SAD Dependència 15 19
Hores SAD Dependència 1.194,93 1.048,72
Persones SAD Transitori 1  
Hores SAD Transitori 13,00  
Persones SAD Auxiliar LLar 6 4
Hores SAD Auxiliar LLar 107,75 129,75
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 4 4
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 346,25 326,50
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 0 1
Persones alberg 0  
Assessorament habitatge 1 1
Participants Pedala 5 15
Persones ateses mediació 12 4
Nombre de tallers mediació   2
Tallers preventius Intaboo 6 8
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 12 10
Persones ateses per VM SIAD 4  
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l’acollida SIAD 4 8
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 5 11
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 5 4
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 6 6
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 5 7
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 6 22
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1 1
Persones ateses subvencions Temps per Cures   110
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 17 17
Beneficiaris ajuts urgència social 17 17
Import ajuts urgència social 3.844,77 6.567,02
Sol·licituds ajuts subministraments 39 44
Beneficiaris ajuts subministraments 26 25
Import ajuts subministraments 4.183,79 4.489,51
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 22 39
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 22 29
Import ajuts casals d'estiu 2.721,00 3.616,60
Sol·licituds ajuts activitats esportives 22 15
Beneficiaris ajuts activitats esportives 11 9
Import ajuts activitats esportives 2.183,20 2.140,10
Sol·licituds ajuts llibres 111 103
Beneficiaris ajuts llibres 111 76
Import ajuts llibres 3.894,00 3.576,00
Sol·licituds ajuts complements menjador 22 74
Beneficiaris ajuts complements menjador 22 74
Import ajuts complements menjador 2.304,96 859,76
Anar a l'inici