Sant Agustí de Lluçanès

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 89 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 4 6
% població atesa 4,49% 6.00%
Entrevistes 4 15
Visites a domicili    
Noves altes 1 3
Participants EVAL    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 2 1
Població major de 65 anys 20 23
Persones amb grau 1 Dep.    
Persones amb grau 2 Dep.    
Persones amb grau 3 Dep.    
Valoracions sense grau dependència    
Valoracions dependència    
Programes individuals atenció persones dependència anual    
Programes individuals atenció persones dependència acumulat    
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT    
Valoracions BAT    
Persones amb productes de suport    
Nombre de productes de suport prestats    
Arranjaments habitatges    
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 1 4
% població +65 anys (amb teleassistència) 5,00% 17,39%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu    
Hores SAD Preventiu    
Persones amb SAD Dependència    
Hores SAD Dependència    
Persones SAD Transitori    
Hores SAD Transitori    
Persones SAD Auxiliar LLar    
Hores SAD Auxiliar LLar    
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social    
Beneficiaris ajuts urgència social    
Import ajuts urgència social    
Sol·licituds ajuts subministraments   1
Beneficiaris ajuts subministraments    
Import ajuts subministraments   0,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu    
Beneficiaris ajuts casals d'estiu    
Import ajuts casals d'estiu    
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 2  
Beneficiaris ajuts llibres 2  
Import ajuts llibres    
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici