Sant Feliu Sasserra

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 605 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses    
% població atesa 0,00%  
Entrevistes 153 126
Visites a domicili 44  
Noves altes    
Participants EVAL    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 29 27
Població major de 65 anys 137 145
Persones amb grau 1 Dep.   2
Persones amb grau 2 Dep.   3
Persones amb grau 3 Dep.   1
Valoracions sense grau dependència   3
Valoracions dependència 13 9
Programes individuals atenció persones dependència anual 9 8
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   17
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 3 2
Valoracions BAT 7 7
Persones amb productes de suport 1 1
Nombre de productes de suport prestats 3 4
Arranjaments habitatges 0 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 22  
% població +65 anys (amb teleassistència) 16,06%  
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 1 1
Hores SAD Preventiu 152,83 15,25
Persones amb SAD Dependència 8 4
Hores SAD Dependència 1.390,33 720,00
Persones SAD Transitori 0  
Hores SAD Transitori 0,00  
Persones SAD Auxiliar LLar 2 1
Hores SAD Auxiliar LLar 90,50 50,75
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal    
Persones alberg    
Assessorament habitatge 1  
Participants Pedala    
Persones ateses mediació    
Nombre de tallers mediació   1
Tallers preventius Intaboo   2
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 7 6
Beneficiaris ajuts urgència social 7 6
Import ajuts urgència social 3.844,78 479,00
Sol·licituds ajuts subministraments 5 7
Beneficiaris ajuts subministraments 2 6
Import ajuts subministraments 350,00 1.028,28
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 5  
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 5  
Import ajuts casals d'estiu 468,00  
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 5 5
Beneficiaris ajuts llibres 5 4
Import ajuts llibres 148,75 148,75
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici