Espinelves

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 221 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 17 9
% població atesa 7,69% 3,63%
Entrevistes 10  
Visites a domicili 5  
Noves altes 4 3
Participants EVAL    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 10 8
Població major de 65 anys 42 39
Persones amb grau 1 Dep.   1
Persones amb grau 2 Dep.   3
Persones amb grau 3 Dep.    
Valoracions sense grau dependència   1
Valoracions dependència 0 5
Programes individuals atenció persones dependència anual 0  
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   1
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat 14  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 1  
Valoracions BAT 2  
Persones amb productes de suport 1  
Nombre de productes de suport prestats 2  
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 16 13
% població +65 anys (amb teleassistència) 38,10% 33,33%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 0 1
Hores SAD Preventiu 0,00 16,25
Persones amb SAD Dependència 1 1
Hores SAD Dependència 95,58 74,00
Persones SAD Transitori 0  
Hores SAD Transitori 0,00  
Persones SAD Auxiliar LLar 0  
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00  
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 0  
Beneficiaris ajuts urgència social 0  
Import ajuts urgència social 0,00  
Sol·licituds ajuts subministraments 1  
Beneficiaris ajuts subministraments 1  
Import ajuts subministraments 175,00  
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 0  
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 0  
Import ajuts casals d'estiu 0,00  
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0  
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0  
Import ajuts activitats esportives 0,00  
Sol·licituds ajuts llibres 3 3
Beneficiaris ajuts llibres 3 2
Import ajuts llibres 39,60 39,60
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici