Treball en xarxa

Les transformacions estructurals requereixen un abordatge des d'una perspectiva transversal. La transversalitat i el treball en xarxa són essencials per fer front als problemes socials complexes com l'accés a l'habitatge, la pobresa energètica, la prevenció del risc en infància, entre d'altres.

El treball transversal implica compartir informació i espais de poder entre persones, serveis, programes i institucions diverses.

Des del Consorci d'Osona de Serveis Socials (COSS) s'ha apostat fermament pel treball transversal i en xarxa des de l'administració, una aposta que dona importància a les relacions, ja que tenim clar que els projectes els fan les persones i els projectes transversals els fan els grups de persones. S'aconsegueix amb un lideratge polític i amb agents dins de la institució que potencien el treball transversal i en xarxa, acompanyat dels recursos econòmics i humans adequats.

Convenis

A desembre de 2021, tenim 18 convenis en actiu:

Objecte Signants Vigència
Servei de teràpia ocupacional i productes de suport
Aprovat el 23/7/2021
COSS, el Consell Comarcal d'Osona, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i el Consorci de Benestar Social del Ripollès Des de l'1 de gener de 2021 i fins el 31 de desembre de 2022
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball
Aprovat el 15/2/2021
COSS i La Salle Manlleu (Grau Superior d'Administració i Finances)  
Conveni de delegació de competències del Consell Comarcal d'Osona al Consorci d'Osona de Serveis Socials per la gestió dels serveis socials i altres programes d'acció social
Aprovat el 3/3/2021
Consell Comarcal d'Osona i COSS  
Annex al conveni de cooperació educativa entre la UVic-UCC i el COSS per col·laborar en la formació d'estudiants
Aprovat el 24/2/2021
COSS i la UVic-UCC (Grau d’Educació Social) Des del 23 de febrer de 2021 i fins el 12 d'abril de 2021
Conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en empreses
Aprovat el 9/3/2021
COSS, Recollida de Residus d'Osona i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Des del 15 de març de 2021 i fins el 31 de març de 2021
Conveni de col·laboració per la cessió de parcel·les d'horts socials municipals per al Projecte d'horticultura i jardineria del Programa Pedala
Aprovat el 23/7/2021
Ajuntament de Torelló i COSS Des de la data de la seva signatura i per un termini de 2 anys amb possibilitat de pròrroga per un període de 2 anys
Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes entre la facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull i el COSS
Aprovat el 15/9/2021
Universitat Ramon Llull i el COSS A partir de la seva signatura per les dues parts implicades
Acord de col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau mig d'Atenció a persones en situació de dependència Aprovat el 4/9/2021 Centre educatiu Vedruna Escorial Vic i COSS Des de la data de la seva signatura i fins el 30 de setembre de 2025
Conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en empreses
Aprovat el 20/9/2021
COSS, Recollida de Residus d'Osona i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Des del 5 d'octubre de 2021 i fins el 17 de desembre de 2021
Conveni de col·laboració amb la finaltat de pràctiques i estades a l'empresa. Homologació genèrica del centre i homolgació específica dels cicles d'Atenció a les Persones en Sitaució de Dependència i d'Integració Social
Aprovat el 28/9/2021
IES Antoni Pous i COSS
Conveni de pràctiques entre l'Àrea de Promoció a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, el centre educatiu l'Escorial Vic i l'estudiant Judit Arumí Terradellas
Aprovat el 15/10/2021
L'Escorial Vic i el COSS (Grau Mig de Tècnics d'Atenció a persones en situació de dependència) Del 18 d'octubre de 2021 fins el 22 de novembre de 2021
Conveni de pràctiques entre l'Àrea de Promoció a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, el centre educatiu l'Escorial Vic i l'estudiant Paula Terricabras Ortega
Aprovat el 15/10/2021
L'Escorial Vic i el COSS (Grau Mig de Tècnics d'Atenció a persones en situació de dependència) Del 18 d'octubre de 2021 fins el 22 de novembre de 2021
Conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en empreses
Aprovat el 21/10/2021
7 i Tria, el Departament de Drets Socials i el COSS Del 8 de Novembre de 2021 i fins el 2 de Desembre de 2021
Conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en empreses
Aprovat el 20/10/2021
El Departament de Drets Socials i el COSS Del 15 de novembre de 2021 i fins el 22 de desembre de 2021
Conveni de cooperació educativa per col·laborar en la formació dels estudiants
Aprovat el 3/11/2021
UVic-UCC i el COSS Del 22 de novembre de 2021 i fins el 21 de Gener de 2021
Conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en empreses
Aprovat el 9/11/2021
El Deparament de Drets Socials, l'Ajuntament de Roda de Ter i el COSS Del 29 de novembre de 2021 i fins el 23 de desembre de 2021
Conveni de col·laboració pel servei de teràpia ocupacional i productes de suport
Aprovat el 4/2/2022
El COSS, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, el Consell Comarcal del Berguedà i el Consorci de Benestar Social del Ripollès Del 10 de febrer al 31 de desembre de 2025
Conveni de cooperació educativa per col·laborar en la formació dels estudiants
Aprovat el 21/12/2021
UVic-UCC i el COSS Del 17 de gener de 2022 i fins el 18 de març de 2022
Anar a l'inici