Docència

Pràctiques d’alumnes

Per tal que el Consorci d'Osona de Serveis Socials pugui acollir estudiants en pràctiques, tenim convenis signats amb diversos centres educatius i universitats:

  • Centre Educatiu l'Escorial Vic
  • IES Antoni Pous
  • La Salle Manlleu
  • Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
  • Universitat Ramon Llull
  • Universitat Oberta de Catalunya
  • Fundació Universitat de Girona
  • Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona
  • Institut d'Estudis Superiors Psicològics

Formació dual

Aquest any, per primera vegada, el COSS ha rebut alumnes en la modalitat de formació dual amb alternança. S’han acollit un total de 8 alumnes. D’aquests, 4 eren estudiants universitaris procedents d’estudis de Grau i els altres 4 procedien de cicles formatius.

Formació dual amb alternança
Total d’alumnes acollits 8
Especialitats 5
Hores de Formació 4.726
Procedència dels alumnes de formació dual segons la tipologia d'estudis
Grau Universitari 4
Màster Universitari 0
Cicles Formatius 4
Certificat de professionalitat 0
Batxillerat 0
Formació no reglada 0
Anar a l'inici