Envelliment actiu i dependència

L'Àrea d'Envelliment actiu i dependència inclou els tècnics socials i serveis especialitzats en promoció a l'autonomia, atenció a la dependència i envelliment. 

Dependència

Els objectius principals de l'àrea pel que fa a la dependència són els d'assessorar, resoldre dubtes i orientar en la resolució de casos complexes als professionals de Treball Social de la comarca d'Osona. El servei també facilita el suport en la gestió i tramitació dels expedients de dependència junt amb el Departament de Drets Socials, per facilitar i agilitzar l'accés als ciutadans als serveis i prestacions.

L’any 2021 vam incrementar les valoracions de dependència realitzades a Osona. Durant la pandèmia van disminuir els tràmits per les dificultats d'accés als domicilis, però actualment es pot veure un increment que ha superat les valoracions realitzades el 2019. El mateix succeeix amb la realització del PIAS que ha augmentat considerablement en relació als tràmits fets durant el 2020, i es pot constatar també que ha estat superior previ a la pandèmia.

Tràmits dependència 2019 2020 2021 Variació
Valoracions de grau de dependència realitzades 1500 1215 1632  
Programa individual d'atenció a les persones amb dependència 1319 911 1351  

Envelliment actiu

Espais Activa't

Els Espais Activa't tenen el concepte d'envelliment actiu com a marc general de treball, des d'una concepció participativa, inclusiva i d'autogestió. Els objectius consisteixen en promoure l'envelliment actiu, la promoció de l'autonomia i l'atenció a l'inici de la dependència des d'una perspectiva comunitària i d'empoderament dins el model d'Atenció Centrat en la Persona. Volen ser el referent al municipi en el treball comunitari inclusiu i solidari. 

Són punts de trobada de persones que disposen de temps per a compartir-lo amb altres persones amb l'objectiu d'aprendre mútuament i millorar el seu benestar físic, cognitiu i emocional. Les persones participants són les que defineixen els seus interessos i inquietuds de manera assembleària i, a partir d'aquí, és programen iniciatives consensuades (xerrades, tallers, tertúlies, sortides, etc.) obertes a tota la ciutadania.

Entre les línies de treball destaquen la de promoure projectes comunitaris transversals i treballar en xarxa amb els agents i professionals del territori. Un dels reptes pel 2022 és reformular el model per créixer i ampliar-ne la cobertura a tota la població del COSS.

L’any 2021, els grups van començar amb contacte setmanal mitjançant trobades telemàtiques, trucades i traspàs d'informació a través de xarxes socials i, quan ha estat permès per la situació sanitària, s'han fet caminades en petits grups i altres activitats a l'aire lliure. A partir de la tardor ja es va començar a fer alguna trobada en petit grup en locals tancats seguint els protocols de ventilació.

Aquest any cal destacar l'ús de les xarxes socials com a base per a la dinamització. Arran de la pandèmia i els confinaments hem utilitzat les xarxes, sobretot Whatsapp i Instagram, com a eina per a generar debat, conèixer l'estat d'ànim i compartir necessitats de les persones usuàries. Fins aquest any, les xarxes només les utilitzàvem per convocar a les activitats, però les hem aprofitat per mantenir el contacte i evitar la solitud i l'aïllament social. S'han proposat diversos jocs i enigmes i les persones han anat compartint la seva activitat diària.

Espais Activa’t 2020 2021
Total de participants en totes les activitats organitzades   1.654
Nombre total de participants fixes 234 279
Municipis d'actuació 9 10
Gènere Feminització dels grups, arribant en algun cas al 90%
Edat  Mitjana de 70 anys

El total de persones participants en totes les activitats organitzades des dels Espais Activa't sumen 1.654. Pel que fa a inscripcions de persones que assisteixen fixes als diferents grups dels Espais Activa't hi ha hagut un augment dels participants respecte l'any anterior, concretament de 45 persones, que significa un augment 16%. Aquesta pujada de participació es deu, sobretot, a la incorporació de Montesquiu al projecte, ja que a la resta de municipis no hem pogut arribar a gaire persones noves a causa de la pandèmia i les restriccions. Tot i així, gràcies a les activitats que hem fet a l'aire lliure hem pogut anar mantenint els grups i no perdre usuaris.

Gènere i edat de les persones participants: Hi ha una clara feminització dels grups, arribant en algun cas al 90%, sobretot en les activitats estables setmanals. Veiem una tendència a l'augment de la participació masculina en les activitats puntuals (sortides, festes i celebracions). Associem aquests resultats a què les dones (moltes d'elles vídues) tenen més necessitat de pertinença i participació que els homes. En canvi, els homes vidus son menys nombrosos i molts d'ells ja tenen altres vies de socialització o oci (hort, caça, trobades al bar, petanca, billar...). Tot i així creiem que aquesta tendència canviarà en els propers anys. Les edats oscil·len des dels 55 fins als 90, tot i que principalment es concentren al voltant dels 70 anys.

Els municipis d'actuació el 2021: Rupit i Pruit, Cantonigròs, L'Esquirol, Roda de Ter, les Masies de Roda, Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes, Santa Eugènia de Berga, Sant Hipòlit de Voltregà i Montesquiu (incorporat el 2021).

Una de les primeres activitats a Montesquiu va ser la visita històrica guiada pel municipi a càrrec d'un voluntari de l'Espai Activa't.

Projecte Soledat no desitjada

El Projecte Soledat no volguda ha tingut continuïtat el 2021podent arribant a diferents municipis del Consorci d'Osona de Serveis socials. Aquest any s’ha implementat als municipis de Sora, Espinelves i Vilanova de Sau.

És un projecte en expansió que vol donar-se a conèixer a tots els municipis del COSS. Té per objectiu reduir el risc d'aïllament i de soledat, potenciar els agents del territori per detectar situacions de risc o soledat no volguda, i acompanyar les persones grans en la inserció social de la comunitat conjuntament amb el treball transversal i coordinat des dels serveis socials bàsics. 

Consell Consultiu de la Gent Gran d’Osona

El grup de la comissió permanent continua actiu tot l'any amb reunions mensuals telemàtiques (i presencials a partir de maig). Al desembre, va tenir lloc l’Assemblea general amb renovació de càrrecs. També es va elaborar un qüestionari sobre la comarca amigable (juliol) i també un qüestionari postcongrés. La trobada anual d'Associacions de Gent Gran es va organitzar a Taradell a l'octubre amb la Principal de La Bisbal.

Voluntariat Ambiental i Social

Durant les tres primeres setmanes de juliol, hem participat en el projecte intergeneracional Voluntariat ambiental i social a Calldetenes, un projecte que té com a objectiu enfortir la convivència i la cohesió social al municipi a través de transformacions als espais públics i espais naturals. Enguany, 24 joves i 7 sèniors han actuat en la remodelació de dues rotondes, la construcció d'un pipí-can, i la construcció de taules i bancs per al futur casal de gent gran.

Anar a l'inici