Jornades

Cada any el Consori d’Osona de Serveis Socials realitza tres jornades corporatives amb tots els professionals, durant el primer quadrimestre de l'any:

  • Jornada per presentar la Memòria de l'any anterior i els objectius anuals (primer quadrimestre de l’any)
  • Jornada formativa o de Team Building (juny)
  • Jornada de balanç, brindis de nadal i obsequi corporatiu per als treballadors (desembre)

Durant el 2021, s'ha pogut recuperar una certa "normalitat" pel que fa les trobades presencials amb els professionals del COSS, fet que augmenta la cohesió dels equips, la transversalitat entre àrees i el coneixement de nous professionals que s'incorporen a l'empresa.

Jornada 27 de maig de 2021: "Per uns serveis socials de qualitat, pròxims i al costat de les persones"

L'acte va ser presentat pel president del Consoci d'Osona Serveis Socials (COSS), Rafa Cuenca. Seguidament, Xavier Costa, assessor i dinamitzador de projectes empresarials amb la filosofia NER, va presentar la ponència "L'evolució de les organitzacions. Com des del nostre propòsit i des de la consciència podem contribuir a un món millor".

Anna Rufí i Sílvia Madrid, directores tècniques d'Osona Acció Social, van presentar els resultats més rellevants del 2020, juntament amb el Catàleg de Serveis d'Acció Social. D'aquests resultats podem remarcar que hi ha hagut un total de 1.410 atencions als municipis d'Osona de persones ateses per problemàtica de violència de gènere, 51 joves extutelats migrats sols atesos a tot Osona, 81 casos atesos al servei de mediació familiar i comunitària, unes 2.470 persones ateses pels serveis socials bàsics, 442 ajuts d'urgència social, 52 persones en pisos d'urgència social, més de 400 infants atesos entre EAIA i SIFE, més de 3.700 persones ateses amb grau de dependència per al programa PIA i més de 2.000 alumnes al programa INTABOO.

Així mateix, es va celebrar un cafè-tertúlia de participants en un programa d'inserció laboral per a col·lectius vulnerables, seguit de la lectura del manifest "Els serveis socials al costat de les persones". El manifest volia donar el clar missatge que des del “COSS estem al costat de les persones”, a més de donar valor i visibilitat a la feina dels i les agents socials com a agents de canvi i com a professionals que treballem amb les relacions, el vincle i el suport a la comunitat des del reconeixement social. També es van fer certes demandes a les institucions i administracions per apostar pel sistema de benestar social, que es doti de més recursos econòmics i professionals i que es prioritzin certs projectes urgents per eliminar les desigualtats. Finalment, es va demanar establir un sistema que s'adapti a les persones, i no que les persones s'hagin d'adaptar al sistema.

Organitzem jornades anuals de visibilitat pública però també trobades internes de cohesió d’equip per reforçar la confiança i les bones relacions en l’àmbit laboral

Anar a l'inici