Persones ateses per serveis

Serveis Àrea Persones
PERSONES ATESES SERVEIS SOCIALS BÀSICS 6.032
PARTICIPANTS EVAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS 81
INFANTS I ADOLESCENTS ATESOS EAIA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES

234

INFANTS I ADOLESCENTS ATESOS SIFE INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES 64
INFANTS I ADOLESCENTS ATESOS SIS INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES 205
FAMÍLIES ATESES SOAF INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES 98
VALORACIONS DEPENDENCIA ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA 1.575
PROGRAMES INDIVIDUALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA 1.342
PARTICIPANTS USUARIS EA EIX 1 ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA 279
PARTICIPANTS USUARIS EA EIX 2 i 3 ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA 125
PARTICIPANTS PROJECTE SOLEDAT ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA 131
PERSONES ATESES BAT SAED - SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT 413
ARRANJAMENTS HABITATGES SAED - SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT 27
BENEFICIARIS TELEASSISTENCIA SAED - SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 4.130
PERSONES AMB SAD PREVENTIU SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA 222
PERSONES AMB SAD DEPENDENCIA SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA 588
PERSONES SAD TRANSITORI SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA 85
PERSONES SAD AUXILIAR LLAR SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA 331
PERSONES SAD ESPECIALITZAT (SALUT MENTAL/DISCAPACITATS) SAED - SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA 69
PERSONES PISOS ESTADA TEMPORAL ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL 26
PERSONES ALBERG ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL 17
ASSESSORAMENT HABITATGE ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL 25
PERSONES AMB VULNERABILITAT ENERGÈTICA ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL 166
PARTICIPANTS PEDALA ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL 167
PERSONES ATESES MEDIACIÓ ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL 287
JOVES VULNERABLES I PARTICIPANTS SOSTRE 360 ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL 92
NÚMERO PERSONES TALLERS PEDALA ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL 85
NOMBRE DE PERSONES ATESES SIAD POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 446
PERSONES ATESES PER VM SIAD POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 304
PERSONES ATESES A L'ACOLLIDA SIAD POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 240
PERSONES ATESES EN L'ASSESSORAMENT JURÍDIC SIAD POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 186
PERSONES ATESES EN L'ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC SIAD POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 262
PERSONES ATESES EN LA LÍNIA INFANTO-JUVENIL SIAD POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 30
ESTADES EN ALLOTJAMENT D'URGÈNCIA PER VM POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 5
ALLOTJAMENT VM POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 17
NOMBRE DE PERSONES ATESES SAI LGTBI POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI 32
BENEFICIARIS AJUTS URGENCIA SOCIAL AJUTS I PRESTACIONS 331
BENEFICIARIS AJUTS SUBMINISTRAMENTS AJUTS I PRESTACIONS 352
BENEFICIARIS AJUTS CASALS ESTIU AJUTS I PRESTACIONS 204
BENEFICIARIS AJUTS ACTIVITATS ESPORTIVES AJUTS I PRESTACIONS 129
BENEFICIARIS AJUTS LLIBRES AJUTS I PRESTACIONS 2.090
BENEFICIARIS AJUTS COMPLEMENTS MENJADOR AJUTS I PRESTACIONS 138
Total persones ateses   21.646
Anar a l'inici