Formació

Impulsem la formació continuada dels nostres professionals, a través de cursos i seminaris, amb l’afany d’aprenentatge continu i actualització de coneixements.

FORMACIÓ 2021
Hores rebudes 747,5
Professionals que han rebut formació 21

Títol de les formacions realitzades

 • El teletreball a l'administració local de Catalunya
 • Prevenció de riscos laborals
 • La coeducació: clau per a l'èxit educatiu a distància
 • Acció formativa Jornada 8M, dia internacional de les dones
 • Acompanyament integral a les comissions del Pla d'Igualtat
 • Procediment Administratiu. Llei 39/2015
 • Protocol per a la prevenció i l'abordatge del matrimoni forçat a Catalunya
 • Prevenció de les violències masclistes
 • Curs per a responsables del Servei d'Atenció Integral LGTBI de Catalunya
 • Perspectiva de Gènere i l'Atenció de les violències masclistes des dels Serveis Socials
 • Creació i gestió de grups de suport social: Una eina complementària en l'atenció a les persones
 • Formació bàsica per a l'ús de l'eina SSM-Cat
 • El maltractament a les persones grans
 • Intel·ligència emocional per a professionals de serveis socials
 • Com viure el dolor emocional
 • Salut mental amb adolescents
 • La importància del joc en les diferents etapes de la vida, DIXIT
 • El primer vincle és clau
 • Canals d'accés de la ciutadania de l'Institut Nacional de la Seguretat Social
 • Violències envers les dones discapacitades
 • Mindfulness
 • Capacitació en drogodependències
 • Grups de Suport Social
 • Curs formació on-line Microsoft
 • Formació Competències parentals en risc social
 • Violència i Salut mental
 • Píndoles infància
 • Mutilació Genital Femenina
 • Treballem el llenguatge inclusiu
 • Escala valoració sòcio-familiar TSO
 • De l'Atenció Centrada en la Persona al Self-directed Support
Anar a l'inici