Persones i recursos

Les persones són la raó de ser del Consorci d’Osona de Serveis Socials. L’equip està format per un grup de professionals que estan al costat dels osonencs i osonenques i mostren cada dia el seu compromís amb la justícia social.

Potenciar les polítiques de serveis socials és una de les línies estratègiques prioritàries del mandat actual del Consell Comarcal d'Osona. Per això, el 2021 s'inicia el traspàs al Consorci d'Osona de Serveis Socials de l'activitat que gestionava directament el Consell Comarcal i se li proporcionen més recursos i autonomia. Per dur a terme les polítiques de serveis socials a la comarca, actualment el COSS compta amb 55 professionals en plantilla i amb professionals externs distribuits en punts d’atenció per tota la geografia osonenca.

Equip humà

Professionals  2021
Homes 12
Dones 43
TOTAL 55
*Dades a 31 de desembre de 2021
Tipologia de jornada
Professionals a jornada parcial 6
Professionals a jornada completa 49
Tipus de contracte
Laboral Fix 15
Laboral Temporal 40
Moviments de personal (any 2021)
Altes 7
Baixes voluntàries 2
Jubliacions 1
Substitucions ILT 5

Absentisme laboral

Causes
Teletreball Covid-19 1
Teletreball per aïllament preventiu Covid-19 9
ILT (incapacitat laboral temporal?) 16
Reducció de jornada per tenir cura d'un fill/a menor de 12 anys 3
Reducció de jornada per interès particular 1
Excedència per tenir cura d'un fill/a 0
Excedència per interès particular 1
Anar a l'inici