Acció comunitària i inclusió social

Des de l’àrea d’Acció comunitària i inclusió social treballem per la millora del benestar de les persones i, especialment, dels col·lectius més vulnerables mitjançant l'especialització i potenciant el treball en xarxa i col·laboratiu. Partim del treball preventiu per tal d'enfortir el teixit comunitari i millorar les relacions personals i amb la comunitat.

Aquesta és una de les àrees en expansió del Consorci d'Osona de Serveis Socials. Precisament, el 2021 ha estat un any d'inici de nous projectes, d’ampliació i consolidació, fet que ha suposat també un creixement de l’equip amb la incorporació de 3 professionals. Actualment l'àrea consta de 8 tècnics/ques i una figura de coordinació.

A continuació, presentem els resultats més significatius d’alguns dels nostres serveis, programes i projectes durant el 2021. 

Anar a l'inici