La nostra acció el 2021

ddddddd ccc

Augment de la participació ciutadana 

en el disseny de les polítiques socials

Evolució del model de serveis socials 

cap a un model proactiu i comunitari

Nova mirada

basada en la promoció i interacció social

Acompanyament

en el suport de les xarxes primàries i secundàries, comunitàries i d'entorn

 

Avançar en l'atenció social i sanitària compartida

en fórmules d'integració de serveis, finestra única, enfocament integral de les actuacions

Treball en xarxa i transversal

entre serveis, departaments, entitats del tercer sector i empresa privada

Apostar per les TIC

Whatsapp (joves), programa d’ajuts i prestacions (notificacions).

Mirada preventiva

Potenciar aquesta mirada en totes les àrees

Anar a l'inici