Vilanova de Sau

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 312 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 29
% població atesa 9,29%
Entrevistes 34
Visites a domicili 8
Noves altes 8
Participants EVAL  
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA  
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA 3
Casos atesos SIFE  
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA  
Visites a domicilis SEAIA  
Assessorament EAIA  
Participants SIS  
Intervencions SOAF  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 11
Població major de 65 anys 79
Persones amb grau 1 Dep.  
Persones amb grau 2 Dep. 1
Persones amb grau 3 Dep.  
Valoracions dependència 2
Programes individuals atenció persones dependència 0
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat 10
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 4
Valoracions BAT 6
Persones amb productes de suport 1
Nombre de productes de suport prestats 2
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 0
% població +65 anys (amb teleassistència) 0,00%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 2
Hores SAD Preventiu 69,50
Persones amb SAD Dependència 5
Hores SAD Dependència 697,26
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 11
Hores SAD Auxiliar LLar 687,91
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 0
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 0
Persones amb vulnerabilitat energètica 1
Participants Pedala  
Persones ateses mediació 2
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 0
Beneficiaris ajuts urgència social 0
Import ajuts urgència social 0,00
Sol·licituds ajuts subministraments 2
Beneficiaris ajuts subministraments 1
Import ajuts subministraments 175,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 3
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 3
Import ajuts casals d'estiu 240,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0
Import ajuts activitats esportives 0,00
Sol·licituds ajuts llibres 14
Beneficiaris ajuts llibres 14
Import ajuts llibres 291,50
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici