Tavèrnoles

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 322 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 17
% població atesa 5,28%
Entrevistes 3
Visites a domicili 14
Noves altes 3
Participants EVAL  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 10
Població major de 65 anys 53
Persones amb grau 1 Dep. 1
Persones amb grau 2 Dep. 2
Persones amb grau 3 Dep.  
Valoracions dependència 3
Programes individuals atenció persones dependència 3
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 1
Valoracions BAT 1
Persones amb productes de suport 0
Nombre de productes de suport prestats 0
Arranjaments habitatges 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 19
% població +65 anys (amb teleassistència) 35,85%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu  
Hores SAD Preventiu  
Persones amb SAD Dependència  
Hores SAD Dependència  
Persones SAD Transitori  
Hores SAD Transitori  
Persones SAD Auxiliar LLar  
Hores SAD Auxiliar LLar  
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social  
Beneficiaris ajuts urgència social  
Import ajuts urgència social  
Sol·licituds ajuts subministraments  
Beneficiaris ajuts subministraments  
Import ajuts subministraments  
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 2
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 2
Import ajuts casals d'estiu 160,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives  
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres 12
Beneficiaris ajuts llibres 12
Import ajuts llibres 151,80
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici