Taradell

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 6.640 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 1
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA 1
Casos atesos SIFE 1
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA 5
Visites a domicilis SEAIA 4
Assessorament EAIA 19
Participants SIS  
Intervencions SOAF 1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 219
Població major de 65 anys 1.065
Persones amb grau 1 Dep. 25
Persones amb grau 2 Dep. 19
Persones amb grau 3 Dep. 7
Valoracions dependència 57
Programes individuals atenció persones dependència 60
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 16
Valoracions BAT 19
Persones amb productes de suport 9
Nombre de productes de suport prestats 19
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 169
% població +65 anys (amb teleassistència) 15,87%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 6
Hores SAD Preventiu 114,67
Persones amb SAD Dependència 12
Hores SAD Dependència 1.533,66
Persones SAD Transitori 3
Hores SAD Transitori 77,50
Persones SAD Auxiliar LLar 7
Hores SAD Auxiliar LLar 302,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 2
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 169,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 4
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 0
Persones amb vulnerabilitat energètica 0
Participants Pedala 4
Persones ateses mediació 14
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360 1
Número persones tallers Pedala 2
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 15
Persones ateses per VM SIAD 11
Casos nous per VM SIAD 2
Persones ateses a l’acollida SIAD 5
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 13
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 7
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 11
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 12
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 39
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 1
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 9
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
Anar a l'inici