Oristà

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 549 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 31
% població atesa 5,65%
Entrevistes 79
Visites a domicili 6
Noves altes 16
Participants EVAL  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 20
Població major de 65 anys 153
Persones amb grau 1 Dep. 3
Persones amb grau 2 Dep. 2
Persones amb grau 3 Dep. 3
Valoracions dependència 10
Programes individuals atenció persones dependència 6
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 2
Valoracions BAT 3
Persones amb productes de suport 1
Nombre de productes de suport prestats 3
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 5
% població +65 anys (amb teleassistència) 3,27%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 2
Hores SAD Preventiu 26,00
Persones amb SAD Dependència 5
Hores SAD Dependència 1.145,15
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 26,25
Persones SAD Auxiliar LLar 0
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal  
Persones alberg  
Assessorament habitatge  
Persones amb vulnerabilitat energètica  
Participants Pedala  
Persones ateses mediació 4
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 0
Beneficiaris ajuts urgència social 0
Import ajuts urgència social 0,00
Sol·licituds ajuts subministraments 3
Beneficiaris ajuts subministraments 3
Import ajuts subministraments 491,72
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 0
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 0
Import ajuts casals d'estiu 0,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0
Import ajuts activitats esportives 0,00
Sol·licituds ajuts llibres 5
Beneficiaris ajuts llibres 5
Import ajuts llibres 121,00
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici