Orís

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 322 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 16
% població atesa 4,97%
Entrevistes 8
Visites a domicili 9
Noves altes 4
Participants EVAL  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 13
Població major de 65 anys 50
Persones amb grau 1 Dep.  
Persones amb grau 2 Dep.  
Persones amb grau 3 Dep.  
Valoracions dependència 0
Programes individuals atenció persones dependència 0
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 0
Valoracions BAT 0
Persones amb productes de suport 0
Nombre de productes de suport prestats 0
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 8
% població +65 anys (amb teleassistència) 16,00%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 1
Hores SAD Preventiu 34,25
Persones amb SAD Dependència 1
Hores SAD Dependència 225,58
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 1
Hores SAD Auxiliar LLar 2,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 1
Persones ateses per VM SIAD 1
Casos nous per VM SIAD  
Persones ateses a l’acollida SIAD 0
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 0
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 0
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 0
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 5
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 0
Beneficiaris ajuts urgència social 0
Import ajuts urgència social 0,00
Sol·licituds ajuts subministraments 1
Beneficiaris ajuts subministraments 1
Import ajuts subministraments 160,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 0
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 0
Import ajuts casals d'estiu 0,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0
Import ajuts activitats esportives 0,00
Sol·licituds ajuts llibres 6
Beneficiaris ajuts llibres 6
Import ajuts llibres 0,00
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici