Folgueroles

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.265 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat la Plana

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 2
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE 2
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA 1
Visites a domicilis SEAIA 14
Assessorament EAIA 5
Participants SIS  
Intervencions SOAF  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 58
Població major de 65 anys 334
Persones amb grau 1 Dep. 11
Persones amb grau 2 Dep. 7
Persones amb grau 3 Dep. 5
Valoracions dependència 27
Programes individuals atenció persones dependència 10
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 3
Valoracions BAT 4
Persones amb productes de suport 0
Nombre de productes de suport prestats 0
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 54
% població +65 anys (amb teleassistència) 16,17%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 3
Hores SAD Preventiu 63,00
Persones amb SAD Dependència 6
Hores SAD Dependència 697,42
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 4,25
Persones SAD Auxiliar LLar 3
Hores SAD Auxiliar LLar 50,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 2
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 194,25
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 6
Persones ateses per VM SIAD 5
Casos nous per VM SIAD 2
Persones ateses a l’acollida SIAD 2
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 5
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 2
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 3
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 4
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 12
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
Anar a l'inici