El Brull

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 258 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana

ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 4
Població major de 65 anys 40
Persones amb grau 1 Dep.  
Persones amb grau 2 Dep. 2
Persones amb grau 3 Dep.  
Valoracions dependència 4
Programes individuals atenció persones dependència 2
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 2
Valoracions BAT 4
Persones amb productes de suport 2
Nombre de productes de suport prestats 4
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 9
% població +65 anys (amb teleassistència) 22,50%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 1
Hores SAD Preventiu 34,75
Persones amb SAD Dependència 0
Hores SAD Dependència 0,00
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 0
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 1
Persones alberg  
Assessorament habitatge  
Persones amb vulnerabilitat energètica  
Participants Pedala  
Persones ateses mediació  
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
Anar a l'inici