Balenyà

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 3.840 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 10
Casos nous EAIA 4
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE  
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA 1
Visites a domicilis SEAIA 9
Assessorament EAIA 8
Participants SIS  
Intervencions SOAF 1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 90
Població major de 65 anys 576
Persones amb grau 1 Dep. 15
Persones amb grau 2 Dep. 9
Persones amb grau 3 Dep. 5
Valoracions dependència 31
Programes individuals atenció persones dependència 31
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 10
Valoracions BAT 12
Persones amb productes de suport 3
Nombre de productes de suport prestats 3
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 93
% població +65 anys (amb teleassistència) 16,15%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 8
Hores SAD Preventiu 242,19
Persones amb SAD Dependència 22
Hores SAD Dependència 1.778,53
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 33,25
Persones SAD Auxiliar LLar 6
Hores SAD Auxiliar LLar 299,50
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 1
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 100,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 1
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 0
Persones amb vulnerabilitat energètica 0
Participants Pedala 4
Persones ateses mediació 27
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala 1
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 11
Persones ateses per VM SIAD 10
Casos nous per VM SIAD 7
Persones ateses a l’acollida SIAD 5
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 8
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 4
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 4
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 7
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 26
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 1
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 1
Estades en allotjament d’urgència per VM 2
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
Anar a l'inici