Tavertet

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 105 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 11
% població atesa 10,48%
Entrevistes 2
Visites a domicili 10
Noves altes 3
Participants EVAL  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 6
Població major de 65 anys 27
Persones amb grau 1 Dep.  
Persones amb grau 2 Dep.  
Persones amb grau 3 Dep.  
Valoracions dependència  
Programes individuals atenció persones dependència  
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 1
Valoracions BAT 2
Persones amb productes de suport 1
Nombre de productes de suport prestats 3
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 0
% població +65 anys (amb teleassistència) 0,00%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 0
Hores SAD Preventiu 0,00
Persones amb SAD Dependència 0
Hores SAD Dependència 0,00
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 4,25
Persones SAD Auxiliar LLar 0
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal  
Persones alberg  
Assessorament habitatge 1
Persones amb vulnerabilitat energètica  
Participants Pedala  
Persones ateses mediació  
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social  
Beneficiaris ajuts urgència social  
Import ajuts urgència social  
Sol·licituds ajuts subministraments 1
Beneficiaris ajuts subministraments 1
Import ajuts subministraments 175,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu  
Beneficiaris ajuts casals d'estiu  
Import ajuts casals d'estiu  
Sol·licituds ajuts activitats esportives  
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres  
Beneficiaris ajuts llibres  
Import ajuts llibres  
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici