Sant Sadurní d'Osormort

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 76 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 6
% població atesa 7,89%
Entrevistes 11
Visites a domicili 1
Noves altes 1
Participants EVAL  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 1
Població major de 65 anys 20
Persones amb grau 1 Dep.  
Persones amb grau 2 Dep.  
Persones amb grau 3 Dep.  
Valoracions dependència  
Programes individuals atenció persones dependència  
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT  
Valoracions BAT  
Persones amb productes de suport  
Nombre de productes de suport prestats  
Arranjaments habitatges  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència  
% població +65 anys (amb teleassistència)  
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu  
Hores SAD Preventiu  
Persones amb SAD Dependència  
Hores SAD Dependència  
Persones SAD Transitori  
Hores SAD Transitori  
Persones SAD Auxiliar LLar 1
Hores SAD Auxiliar LLar 11,25
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 8
Beneficiaris ajuts urgència social 8
Import ajuts urgència social 1.885,00
Sol·licituds ajuts subministraments 0
Beneficiaris ajuts subministraments 0
Import ajuts subministraments 0,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 2
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 2
Import ajuts casals d'estiu 86,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 2
Beneficiaris ajuts activitats esportives 2
Import ajuts activitats esportives 630,00
Sol·licituds ajuts llibres 3
Beneficiaris ajuts llibres 3
Import ajuts llibres 134,59
Sol·licituds ajuts complements menjador 1
Beneficiaris ajuts complements menjador 1
Import ajuts complements menjador 102,69
Anar a l'inici