Sant Feliu Sasserra

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 605 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses  
% població atesa 0,00%
Entrevistes 153
Visites a domicili 44
Noves altes  
Participants EVAL  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 29
Població major de 65 anys 137
Persones amb grau 1 Dep.  
Persones amb grau 2 Dep.  
Persones amb grau 3 Dep.  
Valoracions dependència 13
Programes individuals atenció persones dependència 9
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 3
Valoracions BAT 7
Persones amb productes de suport 1
Nombre de productes de suport prestats 3
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 22
% població +65 anys (amb teleassistència) 16,06%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 1
Hores SAD Preventiu 152,83
Persones amb SAD Dependència 8
Hores SAD Dependència 1.390,33
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 2
Hores SAD Auxiliar LLar 90,50
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal  
Persones alberg  
Assessorament habitatge 1
Persones amb vulnerabilitat energètica 4
Participants Pedala  
Persones ateses mediació  
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 7
Beneficiaris ajuts urgència social 7
Import ajuts urgència social 3.844,78
Sol·licituds ajuts subministraments 5
Beneficiaris ajuts subministraments 2
Import ajuts subministraments 350,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 5
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 5
Import ajuts casals d'estiu 468,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives  
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres 5
Beneficiaris ajuts llibres 5
Import ajuts llibres 148,75
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici