Rupit i Pruit

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 271 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 28
% població atesa 10,33%
Entrevistes 20
Visites a domicili 24
Noves altes 13
Participants EVAL  
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA  
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE  
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA  
Visites a domicilis SEAIA  
Assessorament EAIA 3
Participants SIS  
Intervencions SOAF  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 13
Població major de 65 anys 81
Persones amb grau 1 Dep. 1
Persones amb grau 2 Dep. 5
Persones amb grau 3 Dep. 2
Valoracions dependència 8
Programes individuals atenció persones dependència 4
Participants usuaris EA Eix 1 18
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 3
Valoracions BAT 4
Persones amb productes de suport 2
Nombre de productes de suport prestats 2
Arranjaments habitatges 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 18
% població +65 anys (amb teleassistència) 22,22%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 0
Hores SAD Preventiu 0,00
Persones amb SAD Dependència 2
Hores SAD Dependència 231,59
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 1
Hores SAD Auxiliar LLar 98,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal  
Persones alberg  
Assessorament habitatge  
Persones amb vulnerabilitat energètica 1
Participants Pedala  
Persones ateses mediació  
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 0
Beneficiaris ajuts urgència social 0
Import ajuts urgència social 0,00
Sol·licituds ajuts subministraments 0
Beneficiaris ajuts subministraments 0
Import ajuts subministraments 0,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 3
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 3
Import ajuts casals d'estiu 337,50
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0
Import ajuts activitats esportives 0,00
Sol·licituds ajuts llibres 8
Beneficiaris ajuts llibres 8
Import ajuts llibres 243,10
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici