Manlleu

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 20.912 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de Manlleu

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 54
Casos nous EAIA 8
Casos tancats EAIA 7
Casos atesos SIFE 12
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE 1
Entrevistes SEAIA 34
Visites a domicilis SEAIA 179
Assessorament EAIA 28
Participants SIS  
Intervencions SOAF 7
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 656
Població major de 65 anys 3.014
Persones amb grau 1 Dep. 73
Persones amb grau 2 Dep. 90
Persones amb grau 3 Dep. 65
Valoracions dependència 244
Programes individuals atenció persones dependència 152
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 40
Valoracions BAT 67
Persones amb productes de suport 28
Nombre de productes de suport prestats 68
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 501
% població +65 anys (amb teleassistència) 16,62%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 11
Hores SAD Preventiu 716,82
Persones amb SAD Dependència 72
Hores SAD Dependència 6.865,57
Persones SAD Transitori 18
Hores SAD Transitori 556,39
Persones SAD Auxiliar LLar 36
Hores SAD Auxiliar LLar 2.178,16
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 8
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 661,25
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 1
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 0
Persones amb vulnerabilitat energètica 0
Participants Pedala  
Persones ateses mediació 4
Nombre de tallers mediació 74
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360 16
Número persones tallers Pedala  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 12
Persones ateses per VM SIAD 8
Casos nous per VM SIAD 6
Persones ateses a l’acollida SIAD 7
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 7
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 4
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 4
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 6
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 19
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM 1
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1
Anar a l'inici