Espinelves

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 221 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 17
% població atesa 7,69%
Entrevistes 10
Visites a domicili 5
Noves altes 4
Participants EVAL  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 10
Població major de 65 anys 42
Persones amb grau 1 Dep.  
Persones amb grau 2 Dep.  
Persones amb grau 3 Dep.  
Valoracions dependència 0
Programes individuals atenció persones dependència 0
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat 14
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 1
Valoracions BAT 2
Persones amb productes de suport 1
Nombre de productes de suport prestats 2
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 16
% població +65 anys (amb teleassistència) 38,10%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 0
Hores SAD Preventiu 0,00
Persones amb SAD Dependència 1
Hores SAD Dependència 95,58
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 0
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 0
Beneficiaris ajuts urgència social 0
Import ajuts urgència social 0,00
Sol·licituds ajuts subministraments 1
Beneficiaris ajuts subministraments 1
Import ajuts subministraments 175,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 0
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 0
Import ajuts casals d'estiu 0,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0
Import ajuts activitats esportives 0,00
Sol·licituds ajuts llibres 3
Beneficiaris ajuts llibres 3
Import ajuts llibres 39,60
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici