Alpens

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 261 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 24
% població atesa 9,20%
Entrevistes 40
Visites a domicili 4
Noves altes 5
Participants EVAL  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 9
Població major de 65 anys 55
Persones amb grau 1 Dep.  
Persones amb grau 2 Dep. 1
Persones amb grau 3 Dep.  
Valoracions dependència 1
Programes individuals atenció persones dependència 2
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 2
Valoracions BAT 4
Persones amb productes de suport 1
Nombre de productes de suport prestats 3
Arranjaments habitatges 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 7
% població +65 anys (amb teleassistència) 12,73%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 1
Hores SAD Preventiu 23,50
Persones amb SAD Dependència 2
Hores SAD Dependència 96,50
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 1
Hores SAD Auxiliar LLar 4,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 1
Persones ateses per VM SIAD 1
Casos nous per VM SIAD 1
Persones ateses a l’acollida SIAD 1
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 1
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 0
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 0
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 1
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 6
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social  
Beneficiaris ajuts urgència social  
Import ajuts urgència social  
Sol·licituds ajuts subministraments 1
Beneficiaris ajuts subministraments 1
Import ajuts subministraments 175,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 2
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 2
Import ajuts casals d'estiu 330,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives  
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres 5
Beneficiaris ajuts llibres 5
Import ajuts llibres 95,50
Sol·licituds ajuts complements menjador 1
Beneficiaris ajuts complements menjador 1
Import ajuts complements menjador 110,88
Anar a l'inici